RELACJA

Z MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO o zasięgu wojewódzkim
dla GIMNAZJALISTÓW
„Wędrujemy po mapie świata”

 

9 marca 2019 roku w XXI Liceum Ogólnokształcącym im. św. Stanisława Kostki odbyła się X edycja Międzyszkolnego Konkursu Geograficznego „Wędrujemy po mapie świata” o zasięgu wojewódzkim dla gimnazjalistów i uczniów klas ósmych szkół podstawowych. Tegoroczna edycja została objęta HONOROWYM PATRONATEM LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY – Pani Teresy Misiuk i HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA LUBLIN Pana Krzysztofa Żuka.

 

 

Do udziału w konkursie przysłano zgłoszenia ponad 330 uczniów z około 70 szkół z klasami  gimnazjalnymi i z najstarszych klas szkół podstawowych z całego województwa lubelskiego. Prawie wszystkie sale lekcyjne na trzech piętrach Biskupiaka oraz szkolna aula zamieniły się w sale konkursowe.  Do XXI LO dotarli uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami z różnych stron naszego województwa m.in. z następujących miejscowości i ich okolic: Abramowa, Adamowa, Batorza, Białej Podlaskiej, Biłgoraja, Bełżyc, Chełma, Garbowa, Hrubieszowa, Jabłonnej, Kalinówki, Kazimierza Dolnego, Krasienina, Krężnicy Jarej, Kurowa, Lubartowa, Łęcznej, Majdanu Sopockiego Pierwszego, Markuszowa, Milejowa, Niedrzwicy Dużej, Niemiec, Nowodworu, Ostrowa Lubelskiego, Przybysławic, Puchaczowa, Puław, Radzynia Podlaskiego, Ryk, Stężycy, Strachosławia, Sosnowicy, Suśca, Wólki Ratajskiej,  Wilkołaza, Wilczopola Kolonii, Zamościa, Zakrzówka, Zarzecza, Żyrzyna i in. a także z Lublina i Świdnika.

Konkurs składał się z dwóch części następujących po sobie.

W pierwszej (trwającej 30 minut) uczniowie rozwiązywali test na który składały się zadania krótkiej odpowiedzi, uzupełnianie luk itp., przyporządkowania, wyboru poprawnej odpowiedzi. W teście znajdowały się również mapki konturowe: świata, Europy i Afryki z podziałem politycznym, wybranych dorzeczy, mapka poziomicowa fragmentu Beskidu Śląskiego, mapa synoptyczna Europy.

Zadania w pierwszej części dotyczyły znajomości mapy świata i Polski oraz zagadnień teoretycznych i zadań praktycznych, związanych z mapą (np. skala mapy, kartograficzne metody przedstawiania zjawisk na mapach, odczytywanie wartości izolinii, obliczanie rozciągłości południkowej itp.) Należało również spośród podanych nazw własnych wybrać te, które dotyczyły określonych obiektów hydrograficznych na świecie a także nazwy własne krain geograficznych dopasować do podanych nazw własnych szczytów górskich lub wzniesień z obszaru Polski. W tej części konkursu uczniowie mieli za zadanie m.in. rozpoznać lokalizację podanych terytoriów zależnych na mapie świata a także lokalizację jezior na kontynentach. Musieli wykazać się znajomością stolic wybranych państw oraz rozpoznać rzeki na fragmentach mapek konturowych, wykazać się znajomością nazw państw alpejskich a także lokalizacją wybranych państw na mapie Europy oraz Afryki itp.    

W drugiej części (trwającej 40 minut) zawodnicy mieli uzupełnić puste miejsca w opisie relacji z regat wokół Ameryki Południowej - upamiętniających 500 lecie śmierci Amerigo Vespuci .   

Uczestnicy konkursu korzystali z dołączonej kolorowej mapy świata formatu A3 i kolorowej mapy fizycznej Ameryki Południowej formatu A4, pochodzących z atlasów szkolnych. Na mapach tych znajdowały się również  mapki tematyczne np. mapa klimatyczna Ameryki S. W tej części konkursu młodzież miała możliwość wykazać się umiejętnością praktycznego zastosowania mapy m.in. do znajdowania różnych miejsc, odczytywania wartości współrzędnych geograficznych, obliczania odległości rzeczywistej na podstawie mapy itp. Zagadnienia związane z mapą i umiejętności praktycznego posługiwania się mapami należą do najważniejszych w nauczaniu geografii.

Uczestnictwo w konkursie międzyszkolnym rozwija zainteresowania geograficzne i pogłębia wiedzę uczniów z tego zakresu a także kształtuje elementy zdrowej rywalizacji. Każdy uczeń, który przybył do XXI LO im. św. St. Kostki w Lublinie w dniu 9 marca miał możliwość spróbowania swoich sił w rozwiązywaniu zadań z geografii w obcej szkole wśród nowych koleżanek i kolegów.

Dziękujemy wszystkim Nauczycielom geografii, którzy rozwijają pasje geograficzne wśród swoich Uczniów i licznie przybyli z młodzieżą na konkurs “Wędrujemy po mapie świata”. Prace konkursowe zostały już sprawdzone przez Międzyszkolną Komisję Konkursową.

Oficjalna lista laureatów zostanie opublikowana na stronie szkoły do dnia 15 marca 2019 (piątek) po przeprowadzeniu weryfikacji i opracowaniu sprawozdania.

Justyna Kozysa

 

 


Poprzednie relacje:

I edycja (2010)

II edycja (2011)
III edycja (2012)
IV edycja (2013)
V edycja (2014)
VI edycja (2015)
VII edycja (2016)
VIII edycja (2017)
IX edycja (2018)

 

 

                                                                                 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.