REGULAMIN

XXIV KONKURSU MATEMATYCZNEGO

im. ks. dra F. Jakóbczyka

DLA UCZNIÓW KLAS SIÓDMYCH I ÓSMYCH SP

1.  Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie uczniowie klas trzecich gimnazjum oraz klas ósmych SP.

2.  Konkurs ma zasięg wojewódzki. Udział w konkursie nie jest odpłatny

3.  Celem konkursu jest mobilizacja do nauki, rozbudzanie zainteresowań matematyką i przełamywanie  

     niechęci do przedmiotu oraz ćwiczenie umiejętności rozwiązywania zadań testowych

     i otwartych, posługiwanie się zdobytą wiedzą w praktycznych zastosowaniach matematyki, ćwiczenie  

     umiejętności matematycznych zapisanych w podstawie programowej, motywacja do samodzielnej   

     pracy twórczej.

4.  Konkurs odbędzie się 16 marca 2019 r. o godzinie 10.00 w gmachu XXI LO w Lublinie.

5.  Zakres treści programowych obejmuje w szczególności: 

a) działania w zbiorze liczb rzeczywistych, w tym działania na potęgach i pierwiastkach, wartość bezwzględna liczby rzeczywistej, wyrażenia algebraiczne, wzory skróconego mnożenia: (a+b)2, (a-b)2, a2-b2,

b) figury płaskie (dotyczy treści zapisanych w podstawie programowej),

c) równania z jedną niewiadomą (w tym zadania tekstowe),

d) symetrie (w tym symetrie względem osi układu współrzędnych),

e) twierdzenie Pitagorasa, cechy przystawania i podobieństwa trójkątów,

f) matematyka w zastosowaniach: finanse, procenty i podatki, diagramy, czytanie danych statystycznych (średnia  

    arytmetyczna),

g) prędkość, droga i czas,

h) zadania na analogię i proste zadania na dowodzenie,

i) łamigłówki matematyczne,

j) inne treści z podstawy programowej (gimnazjum/szkoła podstawowa)

6.    Uczestnik konkursu otrzyma zestaw zawierający: zadania testowe (również wielokrotnego wyboru), otwarte, w tym zadania kodowanej odpowiedzi.

7.    Czas na rozwiązanie wszystkich zadań nie powinien przekroczyć 70 minut.

8.     Za prace z największą ilością punktów przewidziane są dyplomy i nagrody.

9.    Aby wziąć udział u konkursie należy przesłać wypełnioną elektronicznie kartę zgłoszenia (tylko na  

       podanym druku; inne karty zgłoszenia obowiązują dla uczniów oddziałów gimnazjalnych, inne dla uczniów klas ósmych) na adres konkursbiskupiak@wp.pl  w terminie nie później niż do 7 marca 2019 r.

10.   Kartę zgłoszenia można pobrać m.in. na stronie www.biskupiak.pl w zakładce Życie szkoły:

 Konkursy, Konkurs im. ks. F. Jakóbczyka

11.  Fakt otrzymania od Państwa wypełnionej elektronicznie karty zgłoszenia za pośrednictwem poczty  

        internetowej konkursbiskupiak@wp.pl  zostanie potwierdzony zwrotnym e-mailem.

12.  Zwracamy się z prośbą do wszystkich uczniów pragnących przystąpić do konkursu, by posiadali przy sobie  

        legitymację szkolną.

13.  Finał konkursu połączony z rozdaniem nagród i dyplomów planujemy przeprowadzić w dniu 25 kwietnia.

Szczegółowe informacje związane z organizacją tego dnia wraz z zaproszeniami

dla wyróżnionych uczniów i ich nauczycieli prześlemy pocztą.

14.  Informacje o wynikach konkursu, które nie dotrą do szkół do dnia finału - będzie można odebrać w 

       sekretariacie XXI LO.

15. Nauczycielom laureatów konkursu tradycyjnie przekażemy specjalne podziękowania.

16. Na kilka dni przed konkursem na naszej stronie internetowej znajdą się m. in. informacje o liczbie zgłoszeń

      z poszczególnych szkół. Prosimy o sprawdzenie zgodności danych.

17. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie przy sobie podpisanego przez rodzica  (prawnego opiekuna) oświadczenia o              przetwarzaniu danych osobowych, które uczeń oddaje wraz z arkuszem zadań nauczycielowi.

      Formularz ten można pobrać z naszej strony internetowej.

Regulamin XXIV Konkursu Matematycznego biskupiak 2020.pdf

ORGANIZATORZY KONKURSU


 

Organizator konkursu:

XXI Liceum Ogólnokształcące

im. św. Stanisława Kostki

ul. ks. M. Słowikowskiego 6, 20 - 124 Lublin

tel. sekretariat: (0-81) 747-79–52

wicedyrektor zajmujący się organizacją konkursu: P. Putowski:

(0-81) 747-58-44 – najlepiej: poniedziałki  lub czwartki 14.30-15.30

www.biskupiak.pl

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.