Rejestracja kandydata w systemie elektronicznej rekrutacji - Rekrutacja elektroniczna

 

Do pobrania:

 

Karta informacyjna

Deklaracja wyboru grupy językowej (4-letnie LO)

 

Terminarz rekrutacji

 

l.p.

czynności

terminy

1

Złożenie w sekretariacie szkoły:

1)       Wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

2)       Karty informacyjnej kandydata,

3)       Deklaracji wyboru grupy językowej.

od 8 kwietnia do 15 maja 2019 r. do godz. 14.00

2

 

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły/preferencji

od 14 czerwca do 17 czerwca

do godz. 14.00

3

Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty (dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów, którzy rekrutują się samodzielnie)

od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. do godz. 14.00

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 8 kwietnia do 3 lipca 2019 r.

do godz. 10.00

5

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

4 lipca 2019 r.

godz. 10.00

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty oraz innych wymaganych dokumentów.

od 4 lipca do 8 lipca 2019 r.

do godz. 14.00

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

12 lipca 2019 r.

godz. 12.00

8

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym

od 12 lipca do 8 sierpnia 2019 r.

9

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

15 lipca 2019 r.

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.