MIĘDZYSZKOLNY KONKURS GEOGRAFICZNY o zasięgu wojewódzkim
dla GIMNAZJALISTÓW “Wędrujemy po mapie świata”

Dnia 9 marca 2013 roku w XXI Liceum Ogólnokształcącym im. św. Stanisława Kostki odbyła się IV edycja Międzyszkolnego Konkursu Geograficznego o zasięgu wojewódzkim dla Gimnazjalistów “Wędrujemy po mapie świata”. Tegoroczna edycja została objęta HONOROWYM PATRONATEM LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY.
Do udziału w konkursie przysłano zgłoszenia około 400 uczniów z około 70 szkół gimnazjalnych województwa lubelskiego.
Pomimo bardzo trudnych warunków atmosferycznych w tym dniu frekwencja dopisała. W konkursie wzięło udział ponad 300 uczniów. Do XXI LO dotarli uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami z różnych stron naszego regionu m.in. z następujących miejscowości i ich okolic: Biłgoraja, Bełżyc, Białej Podlaskiej, Chełma, Garbowa, Gorajca, Józefowa n. Wisłą, Kraśnika, Łukowa, Łęcznej, Niemiec, Ostrowa Lubelskiego, Puław, Suśca, Wąwolnicy, Zamościa i. in. a także z Lublina i Świdnika.


Konkurs składał się z dwóch części następujących po sobie.
W pierwszej (trwającej 30 minut) uczniowie rozwiązywali test na który składały się zadania krótkiej odpowiedzi, uzupełnianie tabel oraz luk itp., przyporządkowania, jednokrotnego wyboru poprawnej odpowiedzi. W teście znajdowały się również mapki konturowe.
Zadania w pierwszej części dotyczyły znajomości mapy świata oraz zagadnień teoretycznych, dotyczących mapy (np. skala mapy, współrzędne geograficzne, metody przedstawiania różnych zjawisk i zagadnień na mapie itp.)

W drugiej części (trwającej 40 minut) uczniowie mieli za zadanie uzupełnić puste miejsca w opisie relacji z wielkiej wyprawy hydrologicznej młodych naukowców.
Uczestnicy konkursu korzystali z dołączonych kolorowych map, pochodzących z atlasów szkolnych. W tej części konkursu młodzież miała możliwość wykazać się umiejętnością praktycznego zastosowania map m.in. do znajdowania różnych miejsc, obliczania wysokości względnej, odległości rzeczywistej, interpretacji izobar i izohiet, odczytywania współrzędnych geograficznych, posługiwania się mapami tematycznymi itp.
Zagadnienia związane z mapą i umiejętności praktycznego posługiwania się mapami należą do najważniejszych w nauczaniu geografii.

Uczestnictwo w konkursie międzyszkolnym rozwija zainteresowania geograficzne i pogłębia wiedzę uczniów z tego zakresu.
Niewątpliwie każdy gimnazjalista, który przybył do XXI LO im. św. St. Kostki w Lublinie w dniu 9 marca osiągnął sukces - spróbował swoich sił w rozwiązywaniu zadań z geografii w obcej szkole wśród nowych koleżanek i kolegów.

Dziękujemy wszystkim Nauczycielom geografii, którzy rozwijają pasje geograficzne wśród swoich Uczniów i tak licznie przybyli z młodzieżą na konkurs “Wędrujemy po mapie świata”.
Prace konkursowe zostały już sprawdzone przez międzyszkolną komisję konkursową.

Oficjalne wyniki zostaną opublikowane na stronie szkoły w dniu 18 marca 2013 (poniedziałek) po przeprowadzeniu weryfikacji i opracowaniu sprawozdania.

Justyna Kozysa

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.